1 Słowem wstępu

papirek_crop.swf

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego mieszcząca się pod adresem ul. Wojska Polskiego 121, kod pocztowy: 91-726 w Łódzi pełni funkcję ogólnie dostępnej biblioteki naukowej.  Zadaniem Biblioteki  jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Gromadzi zbiory zgodnie z profilem naukowym uczelni i jej programem dydaktycznym. Udziela informacji naukowej oraz zapewniania dostęp do krajowych i światowych zasobów wiedzy.

W roku 1997 wprowadzono komputerowy system biblioteczny Horizon, umożliwiający automatyzację prac bibliotecznych. Powstała elektroniczna baza katalogowa zbiorów, aktualizowana na bieżąco. Od roku 2012 biblioteka pracuje w zintegrowanym elektronicznym systemie bibliotecznym Symphony.

Biblioteka współpracuje z Centrum NUKAT czynnie uczestnicząc w tworzeniu katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych i akademickich. http://www.nukat.edu.pl

W 2009 roku dokonano digitalizacji zamkniętych w roku 1997 następujących katalogów kartkowych : katalogu przedmiotowego książek oraz katalogu przedmiotowego katalogów wystaw. Digitalizację wykonał Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, w ramach działalności Konsorcjum Bibliotek Łódzkich , którego członkiem jest Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych.

Współpracujemy aktywnie z różnymi instytucjami kultury (muzea, galerie, biblioteki) w zakresie wymiany międzybibliotecznej, pozyskując w ten sposób cenne wydawnictwa do naszych zbiorów. Biblioteka prowadzi prace bibliograficzne, tworząc bazę danych "Bibliografia ASP", w systemie elektronicznym Expertus http://expertus.asp.lodz.pl