Strona główna | Informator | Regulamin Czytelni Głównej i Wypożyczalni
Regulamin Czytelni Głównej i Wypożyczalni Biblioteki ASP

 

Zarządzenie nr 43/2015

Rektora Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego W Łodzi

z dnia 08.06.2015r.

w sprawie : wprowadzenia regulaminu Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

w Łodzi, Centrum Nauki i Sztuki.

 

§1

Wprowadzam Regulamin Czytelni Głównej i Wypożyczalni Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,

który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

podpis rektora

 

Załącznik do zarządzenia nr 43/2015
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 08.06.2015 r.

 

Regulamin Czytelni Głównej i Wypożyczalni Biblioteki ASP,
 Centrum Nauki i Sztuki

 

Rozdział 1. Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Głównej (wolny dostęp)

 

§ 1.

Użytkownicy korzystający z Czytelni Głównej mają zapewniony swobodny dostęp do całości udostępnianego księgozbioru.

 

§ 2.

Wykorzystane materiały biblioteczne należy odkładać na przeznaczone do tego wózki z

 oznaczeniem „Tu odkładamy książki”.

 

§ 3.

Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie zamkniętym biblioteki są dostępne po

uprzednim złożeniu zamówienia u bibliotekarza dyżurującego. Zamówienia zgłoszone po godz. 14.00 

mogą być zrealizowane następnego dnia roboczego.

 

§ 4.

Czasopisma bieżące oraz retrospektywne  udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni. Wyjątek stanowią :

a) krótkoterminowe wypożyczenia czasopism pedagogom  na zajęcia ze studentami, uzgodnione z bibliotekarzem dyżurnym 
(nie jest wypożyczany  ostatni numer bieżący czasopisma)
 

b) wykroje krawieckie z czasopisma ”Burda”, 2 egz. wypożyczane  na okres 14 dni

§ 5.

Czytelnicy korzystający z Czytelni Głównej zobowiązani są do respektowania decyzji i uwag bibliotekarza dyżurnego.

 

Rozdział 2 . Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki (wypożyczalnia)

§1.

Materiały biblioteczne wypożyczane na zewnątrz biblioteki posiadają oznaczenia statusu

egzemplarza jako:

K – okres wypożyczenia 1 miesiąc (możliwość przedłużenia na 1 miesiąc),

KK  –okres wypożyczenia 14 dni (bez możliwości przedłużenia),

NM – okres wypożyczenia 1 dzień (bez możliwości przedłużenia).

 

§ 2.

Materiały biblioteczne oznaczone statusem egzemplarza TNM

oraz C- czasopisma nie mogą być udostępniane na zewnątrz

( z wyjątkiem wypożyczenia dla pedagogów na zajęcia,
 zasady określone 
w § 4 pkt. a  niniejszego regulaminu).

 

§ 3.

Książki o statusie egzemplarza ZA (zasób archiwalny)

wypożyczane są tylko w uzasadnionych przepadkach, za zgodą dyrektora biblioteki.

 

§ 4.

Czytelnik wypożyczający materiały biblioteczne na zewnątrz zobowiązany jest to wypełnienia rewersu bibliotecznego.

 

§ 5.

Czytelnik wypożyczający materiały biblioteczne na zewnątrz zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów.

 

§ 6.

Czytelnik może składać zamówienie na wybraną pozycję książkową poprzez własne konto w 

bibliotecznym systemie elektronicznym Symphony.

Zamówienie jest ważne przez okres 7 dni :

a)  od dnia złożenia zamówienia (w przypadku książki niewypożyczonej)

 

b) od daty zwrotu do biblioteki ( w przypadku książki wypożyczonej)

 

§ 7.

Po upływie 7 dni zamówienia są anulowane.

 

§ 8.

Osoba zamawiająca książkę samodzielnie śledzi aktualny status zamówionego egzemplarza,

biblioteka ASP nie ma obowiązku informowania czytelnika o zwrocie do biblioteki zamówionego 

przez czytelnika egzemplarza książki.

 

§ 9.

Czytelnicy nie posiadający konta bibliotecznego, korzystający z księgozbioru bibliotecznego 

tylko na miejscu w czytelni, mogą składać zamówienie na  książkę zgłaszając to do bibliotekarza dyżurnego. 

 

§ 10.

Jeżeli stan techniczny książki jest zły , bibliotekarz może zdecydować o nie wypożyczeniu 

egzemplarza i skierować go do oprawy.

 

Rozdział 3. Kary za przetrzymanie książek

 

§ 1.

Czytelnicy nie przestrzegający terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych podlegają następującym sankcjom:

 

Blokada konta czytelniczego wg następujących zasad:

I kara – książki przetrzymane do 7 dni – blokada konta na 7 dni

II kara – książki przetrzymane powyżej 7 dni – blokada konta na 14 dni

III kara – książki przetrzymane powyżej 30 dni – blokada konta adekwatnie do czasu przetrzymania.

 

§ 2.

Czytelnikom, którzy nie oddają terminowo wypożyczonych książek może zostać zmieniony profil użytkownika tzn. obniżony limit wypożyczonych książek.

 

§ 3.

Czytelnicy, którzy w szczególnie rażący sposób naruszają regulamin mogą zostać za zgodą dyrektora biblioteki, pozbawienia możliwości wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz biblioteki.

 

Rozdział 4. Zasady organizacyjne

§1.

Wierzchnie okrycia, torby, teczki, plecaki itp. należy pozostawić w szatni lub w szafkachdepozytowych. Decyzję o pozwoleniu wniesienia na czytelnię w/w przedmiotów podejmuje bibliotekarz dyżurny. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni, szafkach depozytowych lub czytelni biblioteka nie ponosi odpowiedzialności. Po opróżnieniu szafki depozytowej klucz należy pozostawić w zamku, a szafkę pozostawić otwartą.

 

§2.

Szafki depozytowe, które pozostają zamknięte po zakończeniu pracy biblioteki, będą komisyjnie otwierane i po sporządzeniu protokołu zawartości szafki, opróżniane ze znajdujących się tam przedmiotów. Po odbiór rzeczy usuniętych z szafki należy zgłaszać się do bibliotekarza dyżurującego w Czytelni Głównej.

 

§3.

Z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi należy obchodzić się starannie, zauważone braki i uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

§4.

Na terenie Czytelni Głównej użytkownicy zobowiązani są do:

 

a) zachowania ciszy, nie prowadzenia rozmów przez telefon, nie odtwarzania głośnego plików dźwiękowych,

 

b) nie spożywania posiłków i napojów,

 

c) nie używania materiałów typu: tusze, farby, noże itp., mogących spowodować zniszczenia wyposażenia czytelni.

 

§ 5.

Na 15 min. Przed zamknięciem czytelni, przyjmowane są tylko zwroty materiałów bibliotecznych.

 

§ 6.

Czytelnicy mogą korzystać z komputerów i skanerów zainstalowanych w czytelni oraz własnego sprzętu komputerowego.

 

§ 7.

Użytkownik korzystający w Czytelni Głównej z urządzeń kopiujących
(takich jak skaner, aparat fotograficzny stanowiących wyposażenie biblioteki lub stanowiących prywatną własność użytkownika), zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 8.

Pomocy w korzystaniu ze zbiorów i dostępnych urządzeń w Czytelni udziela dyżurujący bibliotekarz.

 

§ 9.

Skargi i wnioski można zgłaszać do dyrektora Biblioteki, kontakt e-mail 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 
Wykonanie: Dział IT         Copyright © 2009 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone